18 Eylül 2012 Salı

0 ISO 9001 Nedir?

Firmalar, markalar, şirketler ve müşteriler.... En önemli unsur elbette ki kalitedir. Gerek alışverişi gerçekleştiren firmalar gerekse müşteriler birbirlerine karşı olan beklentileri hep kalite yönündedir. Peki, bu kalite nasıl belirlenebilir? Kaliteyi belirlemek için ne yapmak gerekir ve bunun evrensel bir açıklaması var mıdır? Elbette ki bu sorular birçok insanın düşündüğü ve de araştırdığı konuların başında gelmektedir. Bakıldığı zaman da kalite konusunun ne kadar geniş ve insanlar arasında ne kadar önemli bir konu halinde meydana geldiği görülmektedir. ISO 9001 de bir diğer anlamı ile kalite olarak adlandırılabilir aslında. ISO ne anlama gelir? Şeklinde bir sorunun cevabını ise şu şekilde verebiliriz. ISO, Organization for standardizasyon anlamına gelmektedir. Bunu açmak gerekirse, Uluslararası standardizason örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardı olarak da bilinmektedir. Bahsettiğimiz şekilde kalitenin standardı var mıdır? Diye düşünen bir insan için ISO tam da rehberlik bir sistemdir. Dünyada kalitenin standardının oluştuğu ve de herkes tarafından bilinip kabul gördüğü bir sistemi ortaya koymaktadır. Kalite herkes tarafından aranılan ve insanlar arası iletişimde de çok önemli bir konudur ve aynı şekilde ISO bunu evrensel bir oluşumda insanlara sunma girişiminde bulunmuştur. Aynı şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ile ilgili olarak belirtilen şartları içerisinde barındırmaktadır. Ve bu kalite sistemini oturtmuş yerlere verilen belge olarak da adlandırılabilir.

2 Nisan 2012 Pazartesi

0 ISO 9001 Denetimi

ISO 9001 sisteminin tüm ihtiyaçları kuruluş tarafından karşılandığında denetim akredite belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Akredite belgelendirme kuruluşu demek; belgelendirme denetimi yapmaya onay almış ve sertifikaları tüm dünyada geçerli kuruluş demektir. Seçilen belgelendirme kuruluşu kalite el kitabını ve prosedürleri gözden geçirecektir. Yönetimi programı için belirlenen hedefleri ölçülebilir ve ulaşılabilir olduğunda bu süreç kalitesi ve muvcut şirketin durumuna bakarak değerlendirir. Başarılı bir denetim sonrasında, ISO 9001 kalite sertifikası verilecektir. Daha sonra sistemin çalışmaya devam etmesini sağlamak için gözetim ziyaretleri (genellikle yılda bir veya iki kez) olacaktır. Bu gözetim ziyaretlerinde yapılan denetimler sonucu ISO 9001 Belgesi onayı devam ettirilebilmektedir.

0 Neden ISO 9001

  •  Akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001 sertifikası kalite taahhüdü, müşterilerinin ve etkinliğinin arttırılması yönünde çalışmaya istekli gösterir.
  • Bağımsız bir dış denetim zorluklarına karşılayan etkin bir kalite yönetim sisteminin varlığını gösterir.
  • ISO 9001 sertifikası hem müşterileri, çalışanları ve hissedarları gözünde şirket imajını güçlendirir.
  • Aynı zamanda bir kuruluşun pazarlama için bir rekabet avantajı sağlar.

15 Ekim 2011 Cumartesi

0 ISO 2008

ISO 2008 kullanımı Türkiye'de arama istatistiklerinde yoğun olarak arandığı gözlenmektedir. ISO 2008 aslında ISO 9001 standardı, tam adıyla ISO 9001:2008 standardı ya da belgesi ile denktir. ISO 2008 (ISO 9001:2008) belgesini almak için kurumlar ISO 9001 standardına göre sistemini kurmuş olmalıdırlar. Kurulan sistemin denetlenmesi ve belgelendirme sürecine başlamak için de bir belgelendirme kuruluşu ile iletişim kurmalıdırlar.

14 Ekim 2011 Cuma

0 Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri
ISO 9001 = Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 = Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 = Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 = İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

0 ISO 9001


ISO 9001; Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standard uluslararası geçerliliğe sahip ISO ( International Organization of Standardization) kuruluşu tarafından yayınlanmıştır. Standardın üzerinde yapılacak değişikliklerden sorumlu tek kuruluştur. ISO 9001 standardı "kaliteli bir yönetim sistemi minimum neleri barındırmalıdır" sorusuna cevap vermektedir. ISO 9001 standardı dışında da kalite yönetim sistemleri vardır fakat uluslararası geçerliliği yoktur. ISO 9001 standardının son revizyona uğramış versiyonu 2008 yılında yayınlanan ISO 9001:2008'dir. Daha önceden ISO 9001:2000 standardına göre denetlenmiş kuruluşların yeni denetimleri ISO 9001:2008 versiyonuna göre yapılmaktadır.

0 9001 ISO

9001 ISO => ISO 9001 
9001 ISO kullanımı yanlıştır ama bu şekilde kullanılmasında da bir sakınca yoktur. Doğrusu ISO 9001'dir. ISO 9001'in ne olduğunun açıklaması da blogda mevcuttur.
Saygılar

 

ISO 9001 Copyright © 2011 - |- Template created by ISO 9001 - |- Powered by ISO 9001 belgesi